B

Bảo đảm chữ tín

T

Tiến độ thi công

A

An toàn lao động

C

Chất lượng hàng đầu

O

Ổn định giá thành