Untitled

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI HẬU GIANG – CẦN THƠ 1. Mục tiêu – Tham gia điều hành thi công dự án, mang lại hiệu quả cao cho dự án. 2. Yêu cầu – Tuổi từ: 26 đến 30. – Số năm kinh nghiệm: Trên 2 năm. – Trình độ: Đại […]

13/05/2022   Xem thêm

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO TÂM TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG TRÌNH

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG TRÌNH ________ Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2021

11/03/2021   Xem thêm

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO TÂM TUYỂN DỤNG HỌA VIÊN

TUYỂN DỤNG HỌA VIÊN ________ Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2021

11/02/2021   Xem thêm

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO TÂM TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT THIẾT KẾ KẾT CẤU

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT THIẾT KẾ KẾT CẤU ________ Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2021

13/02/2021   Xem thêm