LÒ THÉP FORMOSA

Tên Dự án: Công trình Lò thép FORMOSA
– Chủ đầu tư: Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
– Quy mô: 10.000 m2
– Địa điểm: Khu kinh tế Vũng áng, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
– Thời gian thực hiện: 9 tháng

THI CÔNG PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP