Dịch Vụ BtacoTổng Thầu Công Trình Công NghiệpFabrication

Tổng thầu công trình công nghiệp là gì, đơn vị tổng thầu thi công công trình công nghiệp (hay công trình xây dựng) cần tuân thủ những quy định nào? Hãy cùng BTACO tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Btaco ATCO

Tổng thầu công trình công nghiệp là gì?

Tổng thầu công trình công nghiệp là đơn vị trực tiếp ký hợp đồng xây dựng công trình với chủ đầu tư để nhận gói thầu hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng.

Tổng thầu công trình công nghiệp có các hình thức chủ yếu sau:

 • Tổng thầu lập kế hoạch
 • Tổng thầu xây dựng
 • Tổng thầu xây dựng và quy hoạch xây dựng
 • Tổng thầu lập kế hoạch, bàn giao và xây dựng thiết bị kỹ thuật
 • Tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, cung cấp thiết bị kỹ thuật và thi công xây dựng công trình.

Năng lực tổng thầu công trình của BTACO

Với vai trò là tổng thầu công trình công nghiệp, chúng tôi hỗ trợ chủ đầu tư tư vấn và quản lý dự án, cung cấp các giải pháp từ ý tưởng cơ bản đến hoàn thiện và đưa nhà máy vào vận hành. Với việc đồng hành cùng chủ đầu tư từ khâu lập kế hoạch đến giai đoạn xây dựng, chủ đầu tư tối ưu hóa chi phí xây dựng nhà máy đồng thời nhận được giải pháp công nghệ sản xuất tối ưu để vận hành nhà máy.

Quy trình tổng thầu xây dựng công trình

Tổng thầu công trình công nghiệp có các quyền nêu tại Điều 28 (1) Nghị định số 37/2015 / NĐ-CP, cụ thể là các quyền sau:

01

Quản lý tất cả các phương tiện và biện pháp thi công trong phạm vi công trường cho toàn bộ dự án.

02

Sau khi được chủ đầu tư chấp thuận, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc thay thế các nhà thầu phụ (nếu cần) để đảm bảo chất lượng, giá cả và tiến độ công việc được giao.

03

Việc lựa chọn nhà thầu phụ thông qua hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu nhà thầu phụ phù hợp đã giao kết hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư xây dựng.

Quy trình tổng thầu xây dựng công trình

Tổng thầu công trình công nghiệp có các nghĩa vụ quy định tại Điều 28 (2) Nghị định 37/2015 / NĐ-CP. Đặc biệt:

 • Dịch vụ xây dựng tổ chức quản lý xây dựng, điều phối các nhà thầu phụ sử dụng hợp lý các dịch vụ phụ trợ, không thu phí; sử dụng và bảo vệ công trường; giữ gìn trật tự an toàn trên công trường; gia tăng.
 • Các nhà thầu phụ phải tuân theo các chỉ dẫn của tổng thầu về quản lý công trường.
 • Lập kế hoạch và đàm phán với chủ đầu tư về các giai đoạn xây dựng và tiến độ công việc chính, tiến độ thanh toán hợp đồng.
 • Thu xếp việc mua sắm, chế tạo và giao nhận vật tư, thiết bị theo yêu cầu và tiến độ của hợp đồng tổng thầu.
 • Đàm phán, thỏa thuận với chủ đầu tư (nếu có thỏa thuận) về nội dung hồ sơ mời thầu liên quan đến mua sắm thiết bị kỹ thuật quy mô lớn, chi phí mua sắm thiết bị theo hợp đồng dựa trên kết quả đấu thầu thiết bị,… Hiệp định).
 • Tổ chức hệ thống kiểm soát chất lượng để đảm bảo chất lượng công việc được thực hiện theo các quy tắc và thỏa thuận hợp đồng về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 • Tổ chức, điều phối và quản lý các hoạt động hiện trường. Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, an toàn công trường.
 • Chủ động phối hợp với chủ đầu tư về việc tổ chức đào tạo cho cán bộ quản lý và công nhân vận hành, sử dụng nhà máy điện. Thực hiện chuyển giao công nghệ, bàn giao các bản vẽ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến vận hành, sử dụng và bảo trì Công trình cho Chủ đầu tư.
 • Tiến hành chạy thử dự án, điều phối, chạy thử đồng bộ và bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư theo đúng thỏa thuận hợp đồng và quy định của nhà nước.
 • Thực hiện đảm bảo công trình theo quy định của quốc gia.
 • Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư trước pháp luật về chất lượng và tiến độ công việc theo hợp đồng đã ký, kể cả công việc do nhà thầu phụ thực hiện và bồi thường vật chất những thiệt hại do hợp đồng cung cấp.
Quản Lý
Phương tiện và biện pháp thi công
Bổ Sung Thay Thế
Đảm bảo chất lượng, giá cả và tiến độ công việc
Đấu thầu
Lựa chọn nhà thầu phụ thông qua đấu thầu hoặc chỉ định
thi cong cong trinh cong nghiep
https://btaco.vn/wp-content/uploads/2022/11/A_01-scaled.jpg
https://btaco.vn/wp-content/uploads/2022/11/A_10-scaled.jpg