NHÀ XƯỞNG GREENTECH HEADGEAR

NHÀ XƯỞNG GREENTECH HEADGEAR
NHÀ XƯỞNG GREENTECH HEADGEAR 2
NHÀ XƯỞNG GREENTECH HEADGEAR 3
NHÀ XƯỞNG GREENTECH HEADGEAR 4
NHÀ XƯỞNG GREENTECH HEADGEAR 5
NHÀ XƯỞNG GREENTECH HEADGEAR 6

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ:

 • Tên dự án : Nhà xưởng GREENTECH HEADGEAR.
 • Địa điểm : Đường D02 , KCN Châu Đức , huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Diện tích khu đất : 29.148,20 m2.
 • Lĩnh vực : Công nghiệp
 • Hạng mục : Thiết kế và thi công.

II.QUY MÔ DỰ ÁN:

 • Dự án có tổng diện tích là  29.148,20 m2 bao gồm diện tích xây dựng là 16.616,90 m2 ( Mật độ xây dựng : 58% ).
 • Hạng mục công trình :
 • Văn phòng + Căn tin : 1.674 m2.
 • Nhà xưởng : 13.460 m2.
 • Nhà xe công nhân : 1.392 m2.
 • Nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác.
Year:
2019
Category:
HẠNG MỤC: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
Client:
GREENTECH HEADGEAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *