NHÀ MÁY DELTA SEIKAN – GĐ 2

NHÀ MÁY DELTA SEIKAN – GIAI ĐOẠN 2 2
NHÀ MÁY DELTA SEIKAN – GIAI ĐOẠN 2 3
NHÀ MÁY DELTA SEIKAN – GIAI ĐOẠN 2 4
NHÀ MÁY DELTA SEIKAN – GIAI ĐOẠN 2 5
NHÀ MÁY DELTA SEIKAN – GIAI ĐOẠN 2 6
NHÀ MÁY DELTA SEIKAN – GIAI ĐOẠN 2 7
NHÀ MÁY DELTA SEIKAN – GIAI ĐOẠN 2 8
NHÀ MÁY DELTA SEIKAN – GIAI ĐOẠN 2 9
NHÀ MÁY DELTA SEIKAN – GIAI ĐOẠN 2

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ:

– Tên công trình : NHÀ MÁY DELTA SEIKAN – GIAI ĐOẠN 2.

– Địa điểm xây dựng : Lô A Đường ĐH 501, cụm công nghiệp Tam Lập, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương,Việt Nam.

– Tọa độ định vị google : 11.283311, 106.846828

– Chủ đầu tư : Công ty cổ phần DELTA SEIKAN.

– Mục đích sử dụng: Nhà Máy Sản Xuất.

II. QUY MÔ DỰ ÁN:

– Diện tích khu đất : 21.259,16 m2.
– Tỉ lệ quy hoạch sử dụng đất: 9.859,50 m2 (Mật độ xây dựng : 46,37%).
Giai đoạn 01 : 7.007 m2.
Giai đoạn 02 : 2.852,50 m2 hạng mục nhà kho.

Năm:
2019
Hạng Mục:
HẠNG MỤC NHÀ KHO
Khách Hàng:
Công ty cổ phần DELTA SEIKAN.

Phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *