NHÀ MÁY SẢN XUẤT LỐP Ô TÔ DU LỊCH CÔNG SUẤT 900.000 LỐP/NĂM

HHT 1
HHT 2
HHT 3
HHT 4
HHT 5
HHT 6
HHT 7
HHT 8
LOP OTO 1
LOP OTO 2
LOP OTO 3
LOP OTO 4
z4427301999756_48a245bf883672892b9c7a17992605a5
z4427302005291_8e9441d481ebf87db410e755bbf7d2b6
z4427302017802_f1f326e30e8a448fa4943311d2f73c78
z4427302023107_929057b00bc67fa61068e4fd37b08d55
z4427302027556_fda16ef182036cd68e7e5ef03949f541
z4427302027557_fd18a01cbc0a983e83f564027c762812
z4427302035657_abea32ce99ab161dbf457030392f9061
z4427302035814_5188c16b78f560b1ec96c17796636d87
z4427302037021_5517dd5b268ad8bd680055c1dc64ae24
z4427302043946_96454c1c33c3c5fcf31acce397aef044
z4427302046803_b0b9601d72dd7c41a4783efed7d6a2cd
z4427302048714_15cd434d84116479bb321c673f31d7ed
z4427302051944_c9faaa3d7a7f10527b7e2e370b012620
z4427302057563_f1b7f0c01233b73a7a171bf13bb7502d
z4427302058769_065edb309369665e608c47b489abe555
z4427302059060_39e3f8bc120ba7f6d8dfc2b99a87aaa3
z4427302059914_265843d8a7e4b93bf963c08b6ca3f75e

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ 

  • Dự án:             NHÀ MÁY SẢN XUẤT LỐP Ô TÔ DU LỊCH CÔNG SUẤT 900.000 LỐP/NĂM
  • Chủ đầu tư:  CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH
  • Hạng mục:    Mương kỹ thuật và mương lưu hóa
  • Địa chỉ:          Tam Lập, Xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương

II. QUY MÔ DỰ ÁN 

  • Diện tích khu đất:  60ha
  • Quy mô dự án :       Thi công mương lưu hoá & mương kỹ thuật của nhà xưởng diện tích 45.000 m2

Phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *