PHÁ DỠ- CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG IBO

PHÁ DỠ- CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG IBO 2
PHÁ DỠ- CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG IBO 3
PHÁ DỠ- CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG IBO 4
PHÁ DỠ- CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG IBO
PHÁ DỠ- CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG IBO 5

Công trình: PHÁ DỠ- CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG IBO

Địa chỉ: KCN HẠNH PHÚC, ĐỨC HÒA, LONG AN

Hạng mục phá đỡ, cải tạo nhà xưởng IBO

Tình trạng: Đã hoàn thành

 

Năm:
2018
Hạng Mục:
PHÁ DỠ CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG
Khách Hàng:
Nhà xưởng IBO

Phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *